Higienos įgūdžių mokymo kursai | Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimas

Higienos įgūdžių mokymo kursai. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimas

Darbdavys privalo užtikrinti, kad žemiau išvardintų profesijų darbuotojai mokytusi higienos įgūdžių nustatytu periodiškumu, bei turėtų galiojančius sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus .

Esant poreikiui, atvykstame į kliento biurą ir  išdėstome higienos įgūdžių mokymo kursų programą visiems darbuotojams vienu metu. Tokiu būdu sutaupysime Jūsų, bei Jūsų darbuotojų brangų laiką, bei pinigus.

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69

PRIVALOMOJO HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO PROGRAMA

Darbuotojai, kuriems privalomas higienos įgūdžių mokymas Mokymo temos Mokymo trukmė (akademinėmis valandomis) Mokymo periodiškumas ir organizavimas*
1 2 3 4
1. Areštinių ir laisvės atėmimo vietų darbuotojai 1.1. Areštinių ir laisvės atėmimo vietų vėdinimo, apšvietimo, vandentiekio ir kanalizacijos, valymo ir dezinfekcijos higienos reikalavimai 6 Prieš pradėdami dirbti ir kas penkeri metai
1.2. Mitybos ir asmens higienos reikalavimai
1.3. Higienos įgūdžių, padedančių apsisaugoti nuo žarnyno, kvėpavimo takų ir odos užkrečiamųjų ligų, formavimas, apsinuodijimo maistu profilaktikos pagrindai
1.4. Ypač pavojingų infekcijų profilaktika
1.5. Lytiškai plintančių ligų, ŽIV/AIDS, hepatito B ir hepatito C profilaktika
1.6. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų žala žmogaus sveikatai, priklausomybių profilaktika
2. Vandens tiekimo įmonių darbuotojai 2.1. Geriamojo vandens kokybės reikalavimai, sanitarinis vandens tiekimo šaltinių saugumas ir sanitarinės apsaugos zonos 6 Prieš pradėdami dirbti ir kas dveji metai
2.2. Vandens fizinių savybių (skaidrumo, spalvos, kvapo, skonio) įvertinimas, mikrobiologiniai vandens kokybės rodikliai
2.3. Vandenyje esančios nuodingosios medžiagos, vandens užterštumas organinėmis, cheminėmis ir radioaktyviosiomis medžiagomis, vandens valymo ir dezinfekcijos būdai
2.4. Per vandenį plintančių užkrečiamųjų ligų profilaktika
2.5. Asmens higienos įgūdžių formavimas
3. Darbuotojai, kurių veikla susijusi su maisto produktų apdorojimu, išdavimu ir maitinimu (maisto produktų, jų priedų, žaliavų gamybos, žvejybos, prekybos, tiekimo, transportavimo, sandėliavimo ir maitinimo įmonių darbuotojai, tarp jų: stiuardesės, keleivinio transporto palydovai, laivų virėjai, jų padėjėjai, bufetų ir produktų sandėlių darbuotojai) 3.1. Maisto, žaliavų, produktų pašalinimas iš rinkos, maisto gamybos ir maitinimo patalpų (grindų, sienų, lubų, langų, durų, laiptų, paviršiaus) higiena 6 Prieš pradėdami dirbti ir kas dveji metai
3.2. Teritorijos, transporto, sandėlių apšvietimo, vėdinimo, vandens, nutekamųjų vandenų, tualetų, buities patalpų higiena
3.3. Maisto gamybos įmonės technologijų higiena
3.4. Paviršių, su kuriais liečiasi maistas, priežiūra, pakavimo priemonės ir medžiagos
3.5. Atliekų ir techninių medžiagų laikymas, valymo higiena (plovimas, dezinfekcija, graužikų ir vabzdžių naikinimas)
3.6. Maisto įmonės rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) sistemos diegimas
3.7. Higienos reikalavimų laikymosi, profilaktinių sveikatos patikrinimų ir skiepų svarba, asmens higienos įgūdžių formavimas
3.8. Ūmių užkrečiamųjų žarnyno ligų, apsinuodijimų maistu, pūlingų odos ligų ir kvėpavimo sistemos ligų profilaktika
4. Apgyvendinimo ir kitas (ne maitinimo) paslaugas teikiantys darbuotojai (bendrabučių, viešbučių, pensionų, vaikų ir suaugusiųjų globos įstaigų, nakvynės namų, kaimo turizmo sodybų ir kiti susiję su apgyvendinimu, darbuotojai bei teikiantys pagalbą namuose, pirčių, baseinų, saunų, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, nagų priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo ir kitas grožio bei sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai) 4.1. Teritorijos ir patalpų naudojimo higiena (patalpų vėdinimo, šildymo, apšvietimo, vandentiekio ir kanalizacijos, teritorijos ir patalpų valymo ir dezinfekcijos, buities atliekų surinkimo ir išvežimo reikalavimai) 6 Prieš pradėdami dirbti ir kas treji metai
4.2. Pūslelinės, niežų, pedikuliozės, grybelinių ir bakterinių odos ligų profilaktika
4.3. Ypač pavojingų infekcijų, užkrečiamųjų kvėpavimo sistemos ir virškinimo sistemos ligų profilaktika
4.4. Darbo drabužių higienos reikalavimai, profilaktinio sveikatos tikrinimo ir skiepų reikšmė ligų profilaktikai
4.5. Triukšmo, vibracijos ir kitų profesinės rizikos veiksnių įtaka sveikatai, profilaktikos priemonės
4.6. Geriamojo, prausimuisi naudojamo ir maudyklų vandens higienos reikalavimai
4.7. Vandens, skalbinių ir darbo įrankių dezinfekcijos įgūdžių formavimas
4.8. Asmeninės higienos įgūdžių formavimas
4.9. Lytiškai plintančių ligų, ŽIV/AIDS, hepatito B ir hepatito C profilaktika
4.10. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų žala žmogaus sveikatai, priklausomybių profilaktikos priemonės
5. Formaliojo ir neformaliojo švietimo bei ugdymo įstaigų (ikimokyklinio ugdymo, formaliojo ir neformaliojo švietimo, kvalifikacijos tobulinimo įstaigų, mokyklų, psichologinių ir pedagoginių tarnybų) darbuotojai 5.1. Švietimo ir ugdymo įstaigų teritorijos, patalpų priežiūros ir naudojimo (vėdinimo, apšvietimo, šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos, valymo ir dezinfekcijos), mokymo inventoriaus ir žaislų higienos reikalavimai 6 Pirmaisiais darbo metais ir kas penkeri metai
5.2. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ir mokinių mitybos higiena (maisto priėmimas, gamyba, išdalijimas, indų, įrankių, inventoriaus plovimas, dezinfekcija ir kt.), sveikos mitybos rekomendacijos
5.3. Vaikų asmens higiena. Higienos reikalavimai, taikomi mokymo procesui
5.4. Užkrečiamųjų kvėpavimo sistemos ligų profilaktika
5.5. Užkrečiamųjų žarnyno ligų, apsinuodijimo maistu profilaktika
5.6. Užkrečiamųjų odos ligų profilaktika
5.7. Personalo asmens higienos reikalavimai, profilaktinių sveikatos tikrinimų, skiepų svarba
5.8. Lytiškai plintančių ligų ir ŽIV/AIDS, hepatito B ir hepatito C profilaktika
5.9. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų žala žmogaus sveikatai, priklausomybių profilaktikos priemonės
6. Darbuotojai, dirbantys galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių aplinkoje ir pavojingą darbą) 6.1. Cheminiai, fiziniai, biologiniai, ergonominiai (psichofiziologiniai) darbo aplinkos profesinės rizikos veiksniai 6 Prieš pradėdami dirbti ir kas penkeri metai
6.2. Vyraujantys profesinės rizikos veiksniai (veikiantys tam tikros profesijos darbuotojų grupes)
6.3. Leidžiamos (pagal galiojančias higienos normas) profesinės rizikos veiksnių vertės
6.4. Profesinės rizikos veiksnių poveikis darbuotojo sveikatai, profesinių ligų samprata
6.5. Bendrosios ir asmens profilaktikos priemonių naudojimo įgūdžių formavimas
7. Darbuotojai, kurių veikla susijusi su nuodingosiomis medžiagomis 7.1. Teisės aktai, reglamentuojantys sveikatos saugą dirbant su nuodingosiomis ir potencialiai nuodingomis medžiagomis 28 Prieš pradėdami dirbti ir kas penkeri metai
7.2. Nuodingųjų medžiagų klasifikacija, jų savybės, poveikis aplinkai ir žmogaus sveikatai
7.3. Rizikos veiksniai, veikiantys dirbančiuosius su nuodingosiomis medžiagomis, profilaktinių sveikatos tikrinimų reikšmė lėtinių apsinuodijimų ir ligų profilaktikai
7.4. Prevencinės priemonės nuodingųjų medžiagų saugai užtikrinti
7.5. Asmens higienos ir saugaus darbo su nuodingosiomis medžiagomis įgūdžių formavimas
8. Darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose 8.1. Teisės aktai, reglamentuojantys medicininių atliekų tvarkymą 8 Prieš pradėdami dirbti
8.2. Medicininių atliekų tvarkymo sistema (atliekų klasifikacija, surinkimo ir šalinimo būdai)
8.3. Medicininių atliekų surinkimo, rūšiavimo, pakavimo, ženklinimo, saugojimo, kenksmingumo pašalinimo, apskaitos dokumentų pildymo įgūdžių formavimas
8.4. Darbuotojų sveikatos stebėjimas, kraujo infekcijų (hepatito B, hepatito C, ŽIV/AIDS ir kt.) profilaktika
8.5. Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, saugaus darbo įgūdžių formavimas

 

UAB “ASMEDA” – modernus medicinos centras. Viena iš pagrindinių klinikos ypatybių yra didelis medikų profesionalumas, įgyta ilgametė praktinė patirtis. Su kiekvienu pacientu dirbama individualiai, būtent Jums parenkami reikalingi tyrimai ir gydymas- tai leidžia pasiekti maksimaliausius rezultatus.