Pirmosios pagalbos | Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas

Asmeda Medicinos centre – organizuojami privalomieji Pirmosios pagalbos mokymo kursai Vilniuje

Darbdavys privalo užtikrinti, kad žemiau išvardintų profesijų darbuotojai įgytu pirmosios pagalbos žinias nustatytu periodiškumu, bei turėtų galiojančius sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus . Asmenys užsiimantys individualia komercine veikla, bei turintys pomėgių ar veiklų išvardintų sąraše privalo išklausyti pirmosios pagalbos mokymo programas nustatytu periodiškumu ir apimtimi. Išklausius mokymo kursą asmeniui išduodamas sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas.

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69

 

PRIVALOMOJO PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMO PROGRAMA

Asmenys, kuriems privalomas pirmosios pagalbos mokymas Mokymo temos Mokymo trukmė (akademinėmis valandomis) Mokymo periodiškumas ir organizavimas*
1 2 3 4
1. Statutiniai valstybės tarnautojai (Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos statutiniai valstybės tarnautojai, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnai, teisėjai, prokurorai, antstoliai, ikiteisminio tyrimo pareigūnai) 1.1. Klinikinė ir biologinė mirtis, gyvybinių funkcijų sutrikimų priežastys, įvertinimo tvarka, gaivinimo metodika, trauminio šoko ir anafilaksijos požymiai 18 Prieš pradėdami dirbti ir kas penkeri metai
1.2. Nukentėjusiojo būklės įvertinimas, kraujavimo stabdymas, pradinis gaivinimas
1.3. Pirmosios pagalbos teikimo tvarka patekus svetimkūniui į akį, nosį ar ausį, patyrusiam galvos, stuburo, krūtinės ir pilvo traumą, kaulų ir sąnarių lūžius, deformaciją ir suspaudimą, saugaus nukentėjusiojo gabenimo būdai, pirmosios pagalbos rinkinys, individualios teikiančio pirmąją pagalbą apsaugos priemonės
1.4. Žaizdų tvarstymas, imobilizavimas, nukentėjusiojo parengimas gabenimui
1.5. Pirmosios pagalbos teikimas bandžiusiam pasikarti, užspringusiam, skendusiam, patyrusiam elektros traumą, nudegusiam, apsinuodijusiam, patyrusiam šoką ar stresą
1.6. Pirmosios pagalbos teikimo tvarka ūmių, gyvybei pavojingų būklių metu (netekus sąmonės, įvykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams, epilepsijos priepuoliui, ūmiam apendicitui, prasidėjus gimdymui, įkandus vabzdžiui ar gyvūnui)
1.7. Stresas, pirmoji psichologinė pagalba nukentėjusiam
2. Švietimo, kultūros, sporto, apgyvendinimo bei sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai (švietimo sistemos įstaigų pedagoginiai darbuotojai, sporto įstaigų treneriai ir mokytojai, kazino vadovaujantys inspektoriai, kultūros, poilsio, pramogų ir sveikatingumo renginių organizatoriai ir aptarnaujantys darbuotojai, bendrabučių, viešbučių, pensionų, vaikų ir suaugusiųjų globos įstaigų, nakvynės namų, kaimo turizmo sodybų ir kiti susiję su apgyvendinimu ir pagalbos teikimu namuose, darbuotojai, pirtininkai, baseinų, saunų, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, nagų priežiūros, tatuiravimo, makiažo, papuošalų vėrimo ir kitas grožio bei sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai) 2.1. Gyvybės požymiai, gaivinimo pagrindai ir technika, vaikų, nėščiųjų ir pagyvenusių žmonių gaivinimo ypatumai, stresas ir pirmoji psichologinė pagalba mėginusiam nusižudyti 8 Pirmaisiais darbo metais ir kas penkeri metai
2.2. Nukentėjusiojo būklės įvertinimas, kraujavimo stabdymas, pradinis gaivinimas
2.3. Pirmosios pagalbos teikimo tvarka netekusiam sąmonės, užspringusiam, skendusiam, patyrusiam galvos, stuburo, krūtinės ir pilvo traumą, kaulų ir sąnarių lūžius, deformaciją ir suspaudimą, patyrusiam elektros traumą, paveiktam žaibo, ištiktam saulės smūgio, sušalusiam, nudegusiam, įkąstam vabzdžio ar gyvūno, ištiktam anafilaksijos, saugaus nukentėjusiojo gabenimo būdai, pirmosios pagalbos rinkinys, individualios teikiančio pirmąją pagalbą apsaugos priemonės
2.4. Žaizdų tvarstymas, imobilizavimas, nukentėjusiojo parengimas gabenimui
3. Darbuotojai, dirbantys kenksmingų veiksnių aplinkoje ir pavojingus darbus, geležinkelio, oro ir vandens transporto, ryšių objektų, kelių priežiūros darbuotojai, darbo saugos ir sveikatos tarnybų specialistai 3.1. Gyvybės požymiai, gaivinimo pagrindai ir technika, saugaus nukentėjusiojo gabenimo būdai 6 Prieš pradėdami dirbti ir kas penkeri metai
3.2. Nukentėjusiojo būklės įvertinimas, kraujavimo stabdymas, pradinis gaivinimas
3.3. Kūno perkaitimo ir atšalimo požymiai, vietinio nudegimo ir nušalimo laipsniai, pirmosios pagalbos teikimo tvarka apsinuodijusiam, nudegusiam termiškai ar nuo cheminių medžiagų, paveiktam jonizuojančiosios spinduliuotės, patyrusiam elektros traumą, galvos, stuburo, krūtinės ir pilvo traumą, kaulų ir sąnarių lūžius, deformaciją ir suspaudimą, pirmosios pagalbos rinkinys, individualios teikiančiojo pirmąją pagalbą apsaugos priemonės
3.4. Pirmoji pagalba nuodingosioms medžiagoms patekus ant odos, į akis, į kvėpavimo takus
3.5. Žaizdų tvarstymas, imobilizavimas, nukentėjusiojo parengimas gabenimui
4. Visų rūšių ir kategorijų transporto priemonių vairuotojai 4.1. Klinikinė ir biologinė mirtis, gyvybinių funkcijų sutrikimų priežastys, gaivinimo pagrindai ir technika, trauminio šoko ir anafilaksijos požymiai 12 Vairavimo kursų metu
4.2. Įvykio vietos saugumo ir nukentėjusiojo būklės įvertinimas, kraujavimo stabdymas, pradinis gaivinimas
4.3. Pirmosios pagalbos teikimo tvarka patyrusiam galvos, stuburo, krūtinės ir pilvo traumą, kaulų ir sąnarių lūžius, deformaciją ir suspaudimą, saugaus nukentėjusiojo gabenimo būdai, pirmosios pagalbos rinkinys, individualios teikiančio pirmąją pagalbą apsaugos priemonės
4.4. Greitas nukentėjusiojo ištraukimas iš automobilio, šalmo nuėmimas, žaizdų tvarstymas, imobilizavimas, nukentėjusiojo parengimas gabenimui
4.5. Pirmoji pagalba netekusiam sąmonės, užspringusiam, skendusiam, nudegusiam, apsinuodijusiam ir kitų ūmių, gyvybei pavojingų būklių metu (įvykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams, epilepsijos priepuoliui, įkandus vabzdžiui ar gyvūnui)
5. C, D ir E motorinių kelių transporto priemonių vairuotojai, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones valdantys ir keleivius juose aptarnaujantys darbuotojai 5.1. Pagrindinio mokymo temos: 12 Prieš pradėdami dirbti pagal 12 val. pagrindinio mokymo temas ir kartoti kas treji metai pagal 6 val. tęstinio mokymo temas
5.1.1. Klinikinė ir biologinė mirtis, gyvybinių funkcijų sutrikimų priežastys, gaivinimo pagrindai ir technika, trauminio šoko ir anafilaksijos požymiai
5.1.2. Įvykio vietos saugumo ir nukentėjusiojo būklės įvertinimas, kraujavimo stabdymas, pradinis gaivinimas
5.1.3. Pirmosios pagalbos teikimo tvarka patyrusiam galvos, stuburo, krūtinės ir pilvo traumą, kaulų ir sąnarių lūžius, deformaciją ir suspaudimą, saugaus nukentėjusiojo gabenimo būdai, pirmosios pagalbos rinkinys, individualios teikiančio pirmąją pagalbą apsaugos priemonės
5.1.4. Greitas nukentėjusiojo ištraukimas iš automobilio, šalmo nuėmimas, žaizdų tvarstymas, imobilizavimas, nukentėjusiojo parengimas gabenimui
5.1.5. Pirmoji pagalba netekusiam sąmonės, užspringusiam, skendusiam, nudegusiam, apsinuodijusiam ir kitų ūmių, gyvybei pavojingų būklių metu (įvykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams, epilepsijos priepuoliui, įkandus vabzdžiui ar gyvūnui)
5.2. Tęstinio mokymo temos: 6
5.2.1. Įvykio vietos saugumo ir nukentėjusiojo būklės įvertinimas, kraujavimo stabdymas, pradinis gaivinimas
5.2.2. Greitas nukentėjusiojo ištraukimas iš automobilio, šalmo nuėmimas, žaizdų tvarstymas, imobilizavimas, nukentėjusiojo parengimas gabenimui
6. Asmenys, kurių veikla susijusi su ginklais (tarp jų saugos tarnybų darbuotojai, medžiotojai profesionalai ir mėgėjai, sportininkai, užsiimantys šaudymo sportu, kiti asmenys, turintys leidimus laikyti ir nešioti ginklus) 6.1. Pagrindinio mokymo temos: 18 Prieš pradėdami dirbti ar įsigydami ginklą pagal pagrindinio 18 val. mokymo temas ir kartoti kas penkeri metai pagal 6 val. tęstinio mokymo temas
6.1.1. Klinikinė ir biologinė mirtis, gyvybės požymiai, gyvybinių funkcijų sutrikimų priežastys, gaivinimo pagrindai ir technika, trauminio šoko ir anafilaksijos požymiai
6.1.2. Nukentėjusiojo būklės įvertinimas, kraujavimo stabdymas, pradinis gaivinimas
6.1.3. Pirmosios pagalbos teikimo tvarka užspringusiam, paveiktam žaibo, patyrusiam elektros traumą, šautines žaizdas, galvos, stuburo, krūtinės ir pilvo traumą, kaulų ir sąnarių lūžius, deformaciją ir suspaudimą, saugaus nukentėjusiojo gabenimo būdai, pirmosios pagalbos rinkinys, individualios teikiančio pirmąją pagalbą apsaugos priemonės
6.1.4. Pirmoji pagalba netekusiam sąmonės, patyrusiam šoką ar anafilaksiją, žaizdų (tarp jų šautinių ir plėštinių) tvarstymas, imobilizavimas, nukentėjusiojo parengimas gabenimui
6.1.5. Pirmosios pagalbos teikimo tvarka veido srities sužalojimų atveju, ūmių, gyvybei pavojingų būklių metu (įvykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams, epilepsijos priepuoliui, ūmiam apendicitui, įkandus vabzdžiui ar gyvūnui)
6.2. Tęstinio mokymo temos: 6
6.2.1. Nukentėjusiojo būklės įvertinimas, kraujavimo stabdymas, pradinis gaivinimas
6.2.2. Nukentėjusiojo parengimas gabenimui (šalmo nuėmimas, žaizdų tvarstymas, imobilizavimas) ir pagalbos teikimas gabenimo metu
6.2.3. Pirmosios pagalbos rinkinys, pirmosios psichologinės pagalbos teikimo principai nukentėjusiesiems
7. Gelbėjimo tarnybų darbuotojai (ugniagesiai gelbėtojai, policijos pareigūnai, vykdantys eismo priežiūrą, policijos, gaisrinių ir greitosios medicinos pagalbos transporto priemonių vairuotojai, paplūdimiuose dirbantys gelbėtojai) 7.1. Pagrindinio mokymo temos: 40 Prieš pradėdami dirbti pagal 40 val. pagrindinio mokymo temas ir kartoti kasmet pagal 8 val. tęstinio mokymo temas
7.1.1. Žmogaus anatomijos ir fiziologijos pagrindai, klinikinė ir biologinė mirtis, gyvybės požymiai, gyvybinių funkcijų sutrikimų priežastys, trauminio šoko požymiai, gaivinimo pagrindai ir technika, vaikų, nėščiųjų ir pagyvenusių žmonių gaivinimo ypatumai
7.1.2. Nukentėjusiojo būklės įvertinimas, kraujavimo stabdymas, pradinis gaivinimas
7.1.3. Saugaus nukentėjusiojo gabenimo būdai, pirmosios pagalbos rinkinys, individualios teikiančiojo pirmąją pagalbą apsaugos priemonės
7.1.4. Įvykio vietos saugumo įvertinimas, greitas nukentėjusiojo ištraukimas iš automobilio ar kitos įvykio vietos, šalmo nuėmimas, žaizdų tvarstymas, imobilizavimas, nukentėjusiojo parengimas gabenimui ir pagalbos teikimas gabenimo metu
7.1.5. Kūno perkaitimo ir atšalimo požymiai, vietinio nudegimo ir nušalimo laipsniai, pirmosios pagalbos teikimo tvarka patyrusiam šoką ar anafilaksiją, mėginusiam nusižudyti, nudegusiam termiškai ar nuo cheminių medžiagų, patyrusiam šautines žaizdas, galvos, stuburo, krūtinės ir pilvo traumą, kaulų ir sąnarių lūžius, deformaciją ir suspaudimą
7.1.6. Pirmoji pagalba apalpusiam, užspringusiam, skendusiam, patyrusiam šiluminį (saulės) smūgį, elektros traumą
7.1.7. Pirmosios pagalbos teikimo tvarka ūmių, gyvybei pavojingų būklių metu (netekus sąmonės, įvykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams, epilepsijos priepuoliui, ūmiam apendicitui, prasidėjus gimdymui, įkandus vabzdžiui ar gyvūnui), bendrieji ikistacionarinės pagalbos ypatumai
7.2. Tęstinio mokymo temos: 8
7.2.1. Nukentėjusiojo būklės įvertinimas, kraujavimo stabdymas, pradinis gaivinimas
7.2.2. Greitas nukentėjusiojo ištraukimas iš automobilio ar kitos įvykio vietos, šalmo nuėmimas, žaizdų tvarstymas, imobilizavimas, nukentėjusiojo parengimas gabenimui, pagalbos teikimas gabenimo metu
7.2.3. Pirmosios pagalbos teikimo naujovės, naujų pirmosios pagalbos teikimo metodų mokymas (defibriliacijos pagrindų, naujų gaivinimo, imobilizavimo priemonių naudojimas ir kt.)

UAB “ASMEDA” – modernus medicinos centras. Viena iš pagrindinių klinikos ypatybių yra didelis medikų profesionalumas, įgyta ilgametė praktinė patirtis. Su kiekvienu pacientu dirbama individualiai, būtent Jums parenkami reikalingi tyrimai ir gydymas- tai leidžia pasiekti maksimaliausius rezultatus.